Contact – Borak Weddings

Ivana Mažuranića 11
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Telephone:  +387 39 703 463

Mobile:  +387 63 633 662

Email: hello@borakweddings.com